Personlig bank med stort engagemang
För Handelsbanken Djursholm är det viktigt att hela tiden leverera sådana tjänster som kunderna efterfrågar samt att erbjuda en personlig service. Därför har de valt att nischa sig mot bland annat private banking och utlåning mot privatmarknaden.
– Vi jobbar på ett modernt sätt och försöker möta kunderna så mycket som möjligt, säger kontorschefen Sune Werkell.
Av tradition så är Handelsbanken en stark bank i Djursholm med många trogna kunder. Så har det varit enda sedan starten på 1930-talet. Men bara för att de har många trogna kunder ligger inte personalen på latsidan. Här jobbas det kontinuerligt för att tillmötesgå kundernas nya behov samt för att vinna nya kunder till banken genom att erbjuda generösa villkor och öppettider. Lokalen som de nyttjar byggdes om så sent som i juli 2012. En av nyheterna är konferensrum där kunderna kan ha möten med bankens personal för att på ett avspänt och mindre exponerat sätt få hjälp med olika ärenden.
–Vi håller även en internetskola för dem som vill lära sig mer om hur våra elektroniska banktjänster fungerar. Det finns ju en klar fördel med att kunna göra ärendena själv, då tjänsterna är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan, berättar Sune.

På kontoret arbetar i dag totalt 12 personer, varav två personer är inriktade på företag och fems tycken är privatrådgivare. Resterande del av personalstyrkan ansvarar för kundtjänst och allmänna bankärenden. Skulle det uppstå särskilda behov av spetskompetens inom olika områden så går det också att ordna.
–Vi har olika spetskompetenser som kan kallas in eller rådfrågas vid särskilda önskemål, det kan gälla bolagsförsäljningar eller förfrågningar om utländska marknader. Eftersom vi är en internationell aktör som finns representerad på många platser i världen har vi ett stort nätverk att tillgå, förklarar Sune.

Strategin är att vara en stark lokal aktör som servar de som jobbar och bor i området. Något som särskiljer Handelsbanken från många konkurrenter är deras decentraliserade organisation. Den medför korta beslutsvägar och att flexibla lösningar alltid finns inom räckhåll. Handelsbanken Djursholm försöker även att erbjuda bättre villkor för dem som samlar sina affärer hos deras kontor.
– Det är ett givande och tagande. Ju fler affärer vi kan göra åt kunden desto generösare kan vi vara med utlåningsräntor och annat, avslutar Sune.

Handelsbanken Djursholm

Bransch:
Bank

Telefon: 08 – 544 908 21


Email:
djursholm@handelsbanken.se

Hemsida:
www.handelsbanken.se/djursholm

Adress:
Handelsbanken Djursholm
Vendevägen 10
18205 Djursholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN